Zespół

Kim jesteśmy?

Wyróżnia nas profesjonalne podejście, wyczucie i empatia.

Nasza kancelaria prawna to zespół doświadczonych prawników, dla których prawo to nie tylko obszar działalności zawodowej, ale przede wszystkim pasja i zaangażowanie. Nasze profesjonalne podejście do każdej sprawy, niezależnie od jej skomplikowania, jest widoczne w każdym etapie procesu prawnej obrony czy doradztwa.

Wyróżniamy się również wyczuciem oraz empatią w stosunku do naszych klientów. Rozumiemy, że każda sprawa ma swoje unikalne aspekty i emocjonalne wymiary. Dlatego zawsze staramy się zapewnić indywidualne podejście, słuchać potrzeb i obaw klientów oraz oferować wsparcie nie tylko w aspektach prawnych, ale również w duchu zrozumienia i wsparcia.

Nasz zespół nie tylko reprezentuje interesy klientów, ale także dąży do osiągnięcia rozwiązań, które są zarówno skuteczne, jak i moralnie satysfakcjonujące. Nasza praca to połączenie profesjonalizmu, wyczucia i empatii, co sprawia, że jesteśmy partnerem, na którym możesz polegać w najważniejszych kwestiach prawnych.

Nasi specjaliści

Poznaj nas bliżej

Krzysztof Piotrowski

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Od 2010 roku radca prawny, zaś od 2015 roku doradca restrukturyzacyjny w. Od 2022 roku wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2023 roku Minister Sprawiedliwości nadał mu tytuł Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz INSOL Europe, międzynarodowego stowarzyszenia specjalizującego się w zagadnieniach upadłości i restrukturyzacji.

Posiada bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie prawa cywilnego, upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Pełnił funkcje syndyka, zarządcy i nadzorcy w przeszło tysiącu postępowań. W latach 2020 – 2023 jeden z najczęściej powoływanych przez sądy syndyków w Polsce. Jako radca prawny doradzał m.in. w projektach budowlanych, w tym największych inwestycjach drogowych w Polsce prowadzonych przez GDDKiA, odnosząc znaczące sukcesy w złożonych sporach cywilnych i gospodarczych gdzie pojedyncza wartość przedmiotu sporu przekraczała 500 mln zł.

Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Krzysztof Proć

Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego

Od 2019 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent WPIA Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany mediator. Wykładowca na studiach podyplomowych pn. Biznesowe i prawne aspekty upadłości i restrukturyzacji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim. W Kancelarii pełni funkcję lidera działu prawnego. Dla działu upadłości i restrukturyzacji stanowi wsparcie w procesach cywilnych i sporządza opinie prawne do najtrudniejszych zagadnień. Ekspert prawa cywilnego, w szczególności zagadnień dotyczących bezskuteczności czynności prawnych oraz dóbr osobistych. Stanowi wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie windykacji i doradza w bieżącym prowadzeniu działalności. Jest autorem poradnika dotyczącego prawa o ruchu drogowym oraz artykułów publicystycznych z tej dziedziny. W czasie wolnym biega, regularnie gra w piłkę nożną, jeździ na nartach, podróżuje. Do pracy i sądów dojeżdża rowerem.

e-mail: k.proc@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Anna Stasiak

Radca Prawny, Dyrektor Działu Restrukturyzacji i Upadłości

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Ekspert z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompleksową obsługą prawno – biznesową podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu tworzenia struktur biznesowych oraz finansowania przedsiębiorstw. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokatów i radców prawnych, a także jako in-house w departamentach prawnych i procesowych spółek handlowych.

e-mail: a.stasiak@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Karolina Bober-Sułek

Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Georgia State Law University. Ukończyła studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2017 roku zdobywa doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w restrukturyzacji i upadłości. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego organizowanych m.in. przez: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych. Od 2020 roku przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

e-mail: k.bober-sulek@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Adam Jaśkiewicz

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz likwidacji przedsiębiorstw na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa upadłościowego restrukturyzacyjnego i cywilnego. Od 2019 roku związany z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno konsumentów jak i podmiotów profesjonalnych. Uczestniczył w prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych z ramienia pełnomocnika oraz syndyka, nadzorcy układu, zarządcy oraz nadzorcy sądowego. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań upadłościowych przedsiębiorstw oraz konsumentów.

e-mail: a.jaskiewicz@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Oskar Kwiatkowski

Aplikant Adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, a od 2022 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe pn. Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz cywilnych. Praktykę zawodową zdobywał w znanych warszawskich kancelariach prawniczych, a także w instytucjach publicznych m.in. w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań upadłościowych przedsiębiorstw oraz konsumentów.

e-mail: o.kwiatkowski@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Wioleta Bogusz

Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa oraz studiów licencjackich z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada certyfikat mediatora do spraw gospodarczych i cywilnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich oraz jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

e-mail: w.bogusz@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Wioletta Maksjan

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w naszej kancelarii od 2018 roku, gdzie specjalizuje się w sprawach dotyczących upadłości konsumenckich. Budowała praktykę zawodową w różnych instytucjach finansowych, co pozwoliło jej na zdobycie szerokiego doświadczenia z zakresu windykacji należności oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada wiele certyfikatów potwierdzających jej kompetencje, które zdobyła na szkoleniach organizowanych przez renomowane instytuty, takie jak Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

e-mail: w.maksjan@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Paulina Krukowska

Prawnik

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia z administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie pod patronatem prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska napisała prace pod tytułem: „Problematyka wyceny nieruchomości na potrzeby opisu i oszacowania w ramach likwidacji masy upadłości w toku postępowania upadłościowego”. Doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia postępowań upadłościowych zdobywała w warszawskich kancelariach czołowych doradców restrukturyzacyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

e-mail: p.krukowska@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Małgorzata Siecińska

Młodszy Prawnik

Ambitna studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, która równolegle pracuje na stanowisku młodszego prawnika. Zdobyte na uczelni umiejętności wykorzystuje w praktyce, co pozwala jej się rozwijać i zdobywać doświadczenie w zawodzie. Jest osobą skrupulatną i zaangażowaną w swoją pracę, co przekłada się na pozytywne opinie klientów. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa.

e-mail: m.siecinska@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Konrad Piotrowski

Dyrektor Operacyjny

Doświadczony dyrektor operacyjny z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Posiada szeroką wiedzę na temat branży prawnej i jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie codziennymi operacjami firmy, dbając o optymalizację i skuteczność procesów. Ma doskonałe umiejętności przywódcze i potrafi budować silne relacje z zespołem, motywując go do osiągania wysokich standardów świadczonych usług. Jego umiejętności organizacyjne i analityczne pozwalają skutecznie monitorować wyniki operacyjne firmy i wprowadzać niezbędne ulepszenia. Jako dyrektor operacyjny, jest także odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie strategii firmy. Identyfikuje obszary wymagające poprawy procesów i wydajności, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które korzystnie wpływają zarówno na klientów, jak i firmę.

e-mail: k.piotrowski@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Cezary Więch

Dyrektor Marketingu

Ekspert z dziedziny marketingu. Jego głównym zadaniem jest budowanie marki naszej kancelarii oraz zarządzanie działaniami marketingowymi. Swoje ponad 10 letnie doświadczenie wykorzystuje w obszarze digital marketingu, marketingu tradycyjnego, brandingu oraz PR. Z pasją podchodzi do tworzenia kreatywnych kampanii i skutecznego komunikowania się z różnymi grupami docelowymi. W naszej kancelarii pełni również funkcję redaktora naczelnego kolegium redakcyjnego.

e-mail: c.wiech@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 786 662 132

Krystian Marczak

Dyrektor działu Obsługi Klienta

Doświadczony manager sprzedaży, ekspert branży telefonicznej obsługi klienta, certyfikowany trener badań psychometrycznych FRIS.
Związany z branżą sprzedaży i obsługi klienta od 2006 r. W Kancelarii odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych Klientów jak i również budowanie długofalowych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami Kancelarii.
Swoją pasję rozwija pisząc artykuły dla cenionych portali biznesowych oraz dla miesięcznika Personel Plus z zakresu sprzedaży czy profesjonalnej obsługi klienta.

e-mail: k.marczak@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 786 672 203

Artur Kieraga

Dyrektor Działu Administracji

Nadzoruje działania związane z właściwym funkcjonowaniem Kancelarii, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oraz egzekwowaniu procedur.
Stanowi wsparcie dla Partnerów, przy czynnościach związanych z organizacją i kierowaniem pracą kancelarii.

e-mail: a.kieraga@pwkancelaria.pl
Kontakt telefoniczny: +48 507 770 332

Adrian Szabluk

Doradca ds. Oddłużeń

Doświadczony doradca specjalizujący się w obszarze oddłużeń i finansów osobistych, nasz ekspert ma za sobą wiele udanych przypadków pomagania klientom w wyjściu z trudnych sytuacji finansowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy dąży do zapewnienia klientom spokoju umysłu i stabilności finansowej.

e-mail: a.szabluk@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Gabriela Zadrożna

Specialista ds. Administracji

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz logopedii klinicznej w Warszawie. Obecnie studentka Oligofrenopedagogiki.
W kancelarii łączy wiele zadań na poziomie administracyjnym a w tym przede wszystkim dba o kontakt z klientem indywidualnym i biznesowym, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów oraz pomaga
w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych.

e-mail: g.zadrozna@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Maria Mantura

Specjalista ds. Administracji

Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W naszej Kancelarii zapewnia sprawne i zorganizowane funkcjonowanie biura. Jej działania obejmują zarzadzanie przepływem dokumentacji, dbanie o poufność i przepływ korespondencji, oraz kontakty z klientami korzystającymi z naszych usług.

e-mail: m.mantura@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Z pasją i precyzją zajmuje się zarządzaniem finansami oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla naszych klientów. Jej główne atuty to dogłębna wiedza z zakresu rachunkowości, skrupulatność w pracy oraz umiejętność radzenia sobie z złożonymi problemami finansowymi. Agnieszka jest nie tylko niezawodnym profesjonalistą, ale także osobą pełną empatii i zaangażowania w pomoc naszym klientom i naszemu zespołowi. Dzięki jej umiejętnościom i zaufaniu, możemy być pewni, że nasze finanse są w najlepszych rękach.

e-mail: a.zalewska@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Natalia Wojtyniak

Księgowa

Natalia Wojtyniak to doświadczona księgowa w naszej kancelarii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów oraz umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów księgowych.

e-mail: n.wojtyniak@pwkancelaria.pl
kontakt telefoniczny: +48 22 618 30 89

Potrzebujesz pomocy
prawnej?